خواندني

خواندني

سجاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۵ساعت 13:21  توسط بهرام  | 

علی چان

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۵ساعت 13:20  توسط بهرام  | 

یا علی سسسسس

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۵ساعت 13:18  توسط بهرام  | 

نهر علقم

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۵ساعت 13:17  توسط بهرام  | 

علقم

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۵ساعت 13:17  توسط بهرام  | 

شسی

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۵ساعت 13:16  توسط بهرام  | 

12554

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۵ساعت 13:14  توسط بهرام  | 

ببببب

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۵ساعت 13:14  توسط بهرام  | 

ببب

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۵ساعت 13:13  توسط بهرام  | 

الرلب

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۵ساعت 13:9  توسط بهرام  | 

علی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۵ساعت 13:9  توسط بهرام  | 

شعر

کردمت عمری صدامولاجوابم رابده

امتیازی درمیان شیخ وشابم رابده

سائلم عمریست دراین باب یاهومی زنم

دربرویم بازکن مولاجوابم رابده

یابگواین باب رحمت جای هر دیوانه نیست

یاقبولم کن سزای انتخابم رابده

مرغ شب می داندازبس نصف شب نالیدم

مهربانا نسخه آسوده خوابم رابده

نیستم من دست خالی نیستم بی واسطه

آمدم بردرگهت درمان نابم رابده

هم رقیه دخترت هم اصغرشش ماهه را

واسطه آورده ام مولاثوابم رابده

آن ثوابی که بپیوندد مراباخالقم

ذره ای هستم خدایا آفتابم رابده

 

به ذزه گرنظری آل ابوتراب کند

به آسمان رود وکارآفتاب کند

درخشان کوکب برج عزارفت

یگانه گوهر ویرانسرا رفت

شده پنج صفردل غرق خون است

غزال زخمی کرببلا رفت

بنال ای نی که غم دارد امشب

دوچشم ازخون دل غم دارد امشب

گمانم پنجم ماه صفرشد

که دل این گونه ماتم داردامشب

خرابه منزل عشق وصفا بود

ولی آنشب همه آه ونوبود

شب پنج صفراندرخرابه

یقیناً پنج تن غرق عزابود

بی شک علی ولی بود پرورده نبی بود

شاه همه علی بود صلوات برمحمد(ص)

والله که دیده من ازنوراواوست روشن

جان من است ومن تن صلوات برمحمد(ص)

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۵ساعت 6:10  توسط بهرام  | 

خواندنی

سخنان زیبا ازبزرگان

مرگ باعزت بهتراززندگی باذلت است. "امام حسین(ع)"

ایمان،همان باورواعتقادویقین است. "لاهوری"

باداشتن اراده قوی،مالک همه چیزهستید. "گوته"

دوستدارهنر،ازخود هنرمند بیشترلذت می برد. "بزرگ علوی"

آرزو،رقابت وحسادت هر سه به ترتیب دنبال یکدیگرند. "آکاتا کریستی

هزارآرزوی بشردرمقابل یک تقدیر الهی محکوم به فنا است. "مولیر"

خدایا منعمم گردان به درویشی وخرسندی. "حافظ"

شهرت وجهان دریک چیزشبیه به هم هستند،در پایداری. "نظام الملک"

نه ازپیروزی مغرورشوونهازشکست ناامیدباش. "آلفونس دوده"

به عیب خویش بینا باش. "خواجه عبدالله انصاری"

برای اینکه دانش ملکه شود،تعلیم کافی نیست،عمل لازم است. "برناردشاو"

تدبیر نصف معاش است. " حضرت محمد(ص)"

آن که حقی با اوست،ازهیچ قضاوتی نمی ترسد. "لاهوری"

تولدومرگ،دونقطه اندکه خطی پرپیچ وخم به نام زندگی،آن دونقطه رابه هم متصل می کند. "انیشتن"

بدون ایثاروفداکاری،هیچ دوستی پایدارنمی ماند. "فرانتس لیست"

هرسخنی که ازذکرخدا خالی باشد،باطل است. "حضرت محمد(ص)"

حقیقت کلمه مقدسی است چون ازحق می آید. "جبران خلیل"

دانش،چراغ خردوسرچشمه فضل است. "امام علی(ع)"

میان آرزوتا موفقیت دومرحله اصلی وجود،تلاش وشانس. "لافونتن"

چون دست توبه آینده نمی رسد،ان رابه تقدیر واگذارکن. "کریستی"

ساعتی اندیشه کردن بهترازمدتی عبادت کردن است. "امام علی(ع)"

ازاستادم پرسیدم ازمردمان کی عاقل ترند؟گفت: آن کس که کم گوید وبیش شنود وبسیار داند. "بوذرجمهر"

آن کس که به غیبت گوش دهد درشماریک تن ازغیبت کنندگان است. "امام علی(ع)"

آن کی که ادبش بیشتر است،نزد خداگرامی است. "امام جواد(ع)"

سخن نیک بگوی تا به نیکی تورا یادکنند. "حضرت محمد(ص)"

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۵ساعت 2:48  توسط بهرام  |